رابط کاربری یک محصول میتونه نقش تعیین کننده ای در موفقیت اون محصول و کسب و کار داشته باشه. از این رو من رضا پور تصمیم گرفتم که وب سایتی راه اندازی کنم که متخصصینی کاربلد رو به بازار کار معرفی و با آموزشهای واقعا ۳۶۰ درجه در این مسیر حرکت کنم.